Áreas de traballo

O noso equipo ten unha ampla experiencia en empresas de asesoramento e, en particular, xerentes tomador de decisión, calquera que sexa o seu tamaño e sector económico, para que o cliente sempre apoiado polos nosos avogados e economistas en todo problemas que poidan xurdir no campo do dereito societario ou contratos comerciais.

Sempre consideramos que é imprescindible coñecer a empresa desde dentro, polo que nos movemos á sede para profundizar no seu traballo e como o fai e, a partir de aquí, deseñar as estratexias de acción legal.

En concreto, desde a nosa firma podemos ofrecer asistencia integral ás empresas nas seguintes áreas xurídicas:

AREA DE DEREITO ADMINISTRATIVO